Glanhau traeth llanw uchel Talacre || Talacre High Tide Beach Clean

Glanhau traeth llanw uchel Talacre || Talacre High Tide Beach Clean

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Gamfa Wen Car Park

Gamfa Wen

Talacre

Talacre

CH8

United Kingdom

View map

Gwnewch eich rhan i helpu yn y ‘frwydr yn erbyn sbwriel’. Do your bit to help in the ‘war against litter’.

About this event

Gwnewch eich rhan i helpu yn y ‘frwydr yn

erbyn sbwriel’. Dewch â bag a helpwch ni

i glirio’r sbwriel o’r môr sydd wedi’i olchi

i’r lan ar un o lanwau mwyaf y fl wyddyn.

Bydd y digwyddiad hwn yn cydymffurfi o â

rheoliadau COVID ac mae’n bosibl y caiff

ei newid neu ei ganslo.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael.

Do your bit to help in the ‘war against

litter’. Grab a bag and help us clear the

marine litter washed up on one of the

biggest tides of the year.

This event will adhere to COVID

regulations and is subject to change and

cancellation.

Share with friends