Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

The Promenade

Llandudno

LL30 1YR

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae’n bleser gan Hyb Cymorth ACE gyhoeddi’r digwyddiad yma:

Gogledd Cymru: ACE ar Waith


Mae’r rhaglen yn cynnwys:

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant yn siarad am Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE)

Dysgu am waith yr Hyb Cymorth ACE

Archwilio enghreifftiau o waith ymwybyddiaeth ACE sy’n digwydd yng Ngogledd Cymru

Mwy o fanylion i ddilyn yn fuan

Mae croeso i gydweithwyr o bob sector sy’n gweithio o fewn yr agenda Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod fynychu.

Unrhyw ymholiadau cysylltwch ag ACE@wales.nhs.uk

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r digwyddiad.


Date and Time

Location

Venue Cymru

The Promenade

Llandudno

LL30 1YR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved