Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

The Promenade

Llandudno

LL30 1YR

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae’n bleser gan Hyb Cymorth ACE gyhoeddi’r digwyddiad yma:

Gogledd Cymru: ACE ar Waith


Mae’r rhaglen yn cynnwys:

Dysgu am waith yr Hyb Cymorth ACE

Archwilio enghreifftiau o waith ymwybyddiaeth ACE sy’n digwydd yng Ngogledd Cymru


Mwy o fanylion i ddilyn yn fuan.


Mae croeso i gydweithwyr o bob sector sy’n gweithio o fewn yr agenda Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod fynychu.


Unrhyw ymholiadau cysylltwch ag ACE@wales.nhs.uk


Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

The Promenade

Llandudno

LL30 1YR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved