GOHIRIO/POSTPONED Seicoleg Gadarnhaol gyda Neil Frude/ Positive Psychology

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Ysgol Uwchradd Y Trallwng/Welshpool High School

Heol Salop/ Salop Road

Y Trallwng/Welshpool

SY21 7RE

United Kingdom

View Map

Event description
Mae'r gweithdai hyn ar gyfer arweinyddion iechyd a lles/ These workshops are for health and well being leads

About this event

Bydd y gweithdy undydd dwys hwn ar gyfer athrawon yn defnyddio gwyddor Seicoleg Gadarnhaol i ganolbwyntio ar ffyrdd o hwrwyddo llesiant yng nghyddestu yr ysgol. Bydd yn archwilio ffyrdd ymarferol ar gyfer gwella llesiant plant ac athrawon, fel ei gilydd yn sylweddol.

This intensive one day workshop for teachers will draw on the science of positive Psychology to focus on ways of promoting well-being within the school context. It will explore practical ways in which both children's well being and also teachers well being can be significantly enhanced.

Date and time

Location

Ysgol Uwchradd Y Trallwng/Welshpool High School

Heol Salop/ Salop Road

Y Trallwng/Welshpool

SY21 7RE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved