GOHIRIO/POSTPONED Seicoleg Gadarnhaol gyda Neil Frude/ Positive Psychology

GOHIRIO/POSTPONED Seicoleg Gadarnhaol gyda Neil Frude/ Positive Psychology

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Hook Primary School

Hook Primary

Newtown Road

Haverfordwest

SA62 4ND

United Kingdom

View map

Mae'r gweithdai hyn ar gyfer arweinyddion iechyd a lles/ These workshops are for health and well being leads

About this event

Bydd y gweithdy undydd dwys hwn ar gyfer athrawon yn defnyddio gwyddor Seicoleg Gadarnhaol i ganolbwyntio ar ffyrdd o hwrwyddo llesiant yng nghyddestu yr ysgol. Bydd yn archwilio ffyrdd ymarferol ar gyfer gwella llesiant plant ac athraeon, fel ei gilydd yn sylweddol.

This intensive one day workshop for teachers will draw on the science of Posotive Psychology to focus on ways of promoting well being within the school context. It will explore practical ways in which both children's well being and also teachers well being can be significantly enhanced.

Save This Event

Event Saved