£0 – £8.03

Golden Rules of Curation and Hanging

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Theatr Clwyd

Mold

CH7 1YA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

*Cymraeg isod*

The Golden Rules of curation and hanging.

Are you thinking of organising an exhibition or going to take part in a group open studios?

Would you like to learn how to curate a show?

Are you interested in making connections with other artists and art professionals?

This afternoon session your will hear and discuss, Jonathan Le Vay’s Golden Rules of curation and hanging tips. He will share his experience as an independent art curator, through images and a tour around the current Helfa Gelf Artists exhibition which is taking place at Theatr Clwyd. Jonathan will explain the theoretical ideas as well as offer practical advice with exhibition logistics.

What you will learn:

  • The Curator’s Role
  • Models and Methodologies
  • Exhibition Organising and Logistics
  • Developing Exhibition Proposals and Communicating Ideas
  • Basic principles of hanging and lighting


Jonathan Le Vay, Curator – exhibition organiser – musician – artist. For 26 years Jonathan has been curating and installing exhibition programmes across a wide network of gallery spaces as well as NHS Trust Hospitals. At Oriel Gallery, Theatr Clwyd he continues to programme, curate and organise exhibitions of Fine Art in the Oriel Gallery (for professional artists) and the Community Gallery (for local artists), including gallery management and administration, craft case programming and educational work. Artist highlights include: Bert Irvin, Terry Setch RA, Philip Sutton RA, Ralph Steadman, Ivor Davies MBE.

FAQs

What are my transport/parking options getting to the event?

free on-site parking

http://www.traveline.cymru/ Public Transport Information People

Let Katie know if you are able or interested in lift sharing

What should I bring to the event?

Notebook & pen

Lunch. There is also a cafe at Theatr Clwyd.

How can I contact the organiser with any questions?

katie@helfagelf.co.uk

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rheolau Aur curadu a hongian gweithiau.

Ydych chi'n ystyried trefnu arddangosfa neu gymryd rhan mewn digwyddiad stiwdios agored yn rhan o grŵp?

Hoffech chi ddysgu sut i guradu sioe?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cysylltiadau gydag artistiaid eraill a gweithwyr proffesiynol byd celf?

Bydd y sesiwn brynhawn hon yn gyfle i glywed a thrafod Rheolau Euraid Jonathan Le Vay ar gyfer curadu a hongian gwaith. Bydd Jonathan yn rhannu ei brofiad fel curadur celf annibynnol, trwy gyfrwng delweddau a thaith o gwmpas arddangosfa gyfredol Artistiaid Helfa Gelf yn Theatr Clwyd. Bydd Jonathan yn esbonio'r syniadau damcaniaethol yn ogystal â chynnig cyngor ymarferol ynglŷn a rheoli logisteg arddangosfa.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

  • Rôl y Curadur
  • Modelau a Methodoleg
  • Logisteg Trefnu Arddangosfa
  • Datblygu Cynigion ar gyfer Arddangosfa a Chyfathrebu Syniadau
  • Egwyddorion sylfaenol hongian gweithiau a goleuadau

Jonathan Le Vay, Curadur - trefnydd arddangosfeydd - cerddor - artist

Ers 26 mlynedd bu Jonathan yn curadu ac yn gosod arddangosfeydd mewn rhwydwaith eang o orielau ac yn Ysbytai y GIG. Yn Oriel Theatr Clwyd mae e'n rhaglennu, yn curadu ac yn trefnu arddangosfeydd o gelfyddyd gain (i artistiaid proffesiynol). Yn yr Oriel Gymunedol (i artistiaid lleol) mae e'n curadu ac yn cyflwyno arddangosfeydd a gwaith addysgol ac hefyd yn cyflwyno pynciau fel rheoli a gweinyddu oriel. Mae ei uchafbwyntiau personol yn cynnwys arddangosfeydd gan Bert Irvin, Terry Setch RA, Philip Sutton RA, Ralph Steadman ac Ivor Davies MBE.


Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r opsiynau o ran cludiant / parcio?

Maes parcio am ddim

http://www.traveline.cymru/ Yr Arbenigwyr ar Wybodaeth am Drafnidiaeth Gyhoeddus

Ydych chi'n gallu / hoffech chi rannu lifft i'r digwyddiad? Rhowch wybod i Katie.

Ddylwn i ddod ag unrhyw beth gyda mi?

Llyfr nodiadau a phen ysgrifennu

Cinio. Mae yna gaffi yn Theatr Clwyd.

Mwy o wybodaeth

katie@helfagelf.co.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Theatr Clwyd

Mold

CH7 1YA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved