Golwg gyffredinol ar y cymhwyster Sylfaen mewn CBSE a’r cymhwyster Craidd

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Mae’r weminar 2 awr hon wedi’i dylunio ar gyfer y rheini sy’n paratoi i ddarparu’r cymhwyster Sylfaen mewn CBSE

About this Event

Mae’r weminar 2 awr hon wedi’i dylunio ar gyfer y rheini sy’n paratoi i ddarparu’r cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu a/neu’r cymhwyster Craidd cysylltiedig.

Mae’r weminar hon yn un o’r cyntaf mewn cyfres o weminarau sy’n rhoi trosolwg lefel uchel o egwyddorion y cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu a’r cymhwyster Craidd cysylltiedig.

Bydd y sesiwn o ddiddordeb i golegau, darparwyr hyfforddiant, sefydliadau addysg bellach, dosbarthiadau chwech, y rheini sy’n darparu dysgu seiliedig ar waith a rhanddeiliaid sector sy’n ymwneud â darparu cymwysterau adeiladu a/neu beirianneg gwasanaethau adeiladu yng Nghymru o fis Medi 2021 ymlaen.

Mae’n addas i chi os ydych chi’n asesydd, yn hyfforddwr, yn diwtor, yn athro, yn rheolwr cwricwlwm, yn cefnogi sicrhau ansawdd, neu os ydych chi mewn amgylchedd seiliedig ar waith, neu mewn ystafell ddosbarth ar gyfer cymwysterau adeiladu neu beirianneg gwasanaethau adeiladu.

Canlyniad ar gyfer cynrychiolwyr:

- Gwella eich dealltwriaeth o'r cymwysterau canlynol:

o Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu

o Cymhwyster craidd

Bydd y sesiwn yn trafod:

- sut mae’r cymwysterau Sylfaen a Chraidd yn cyd-fynd â fframwaith cyffredinol y cymwysterau newydd

- sut mae dysgwyr yn ymuno â’r fframwaith cymwysterau ac yn symud ymlaen drwyddo

- strwythur y cymwysterau Sylfaen a Chraidd

- oriau dysgu dan arweiniad a graddio

- golwg gyffredinol ar y strategaeth asesu

- golwg gyffredinol ar y prosesau cymeradwyo

Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y weminar hon, byddwn yn delio â’ch data personol yn ofalus ac yn gyfrinachol. Dim ond yn unol â'n polisi preifatrwydd y byddwn yn prosesu eich data personol.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved