GovCamp Cymru 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pierhead Building

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Disgrifiad

Mae GovCamp Cymru yn gasgliad o bobl sydd am wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Erbyn hyn mae GovCamp Cymru yn ei 5ed flwyddyn, ac mae GC Cymru 2019 i glywed fel yr un gorau 'to! Cynhelir GovCamp Cymru 2019 ar Ddydd Gwener 20fed Medi yn adeilad Y Pierhead ym Mae Caerdydd. Mae'r digwyddiad hwn, sy'n cael ei drefnu ar y cyd gan Satori Lab a gwirfoddolwyr GovCamp Cymru, mor boblogaidd ag erioed ac felly mae'r gymuned arbennig hon - sydd yn meddwl y byd o wasanaethau cyhoeddus ein gwlad - ar bigau'r draen wrth baratoi am y diwrnod mawr eleni.

Sut mae'n gweithio?

Anghynadledd yw 'GovCamp ' ble mae'r cyfranogwyr sy'n arwain rhaglen y digwyddiad. Does dim agenda tan ddechrau'r diwrnod, pan fydd pobl yn awgrymu'r hyn maent am drafod; sydd yn ei tro yn creu amserlen y dydd. Mae anghynadleddau yn gyfle i gyfnewid syniadau mewn naws anffurfiol, lle fydd y cysyniad o gydraddoldeb ymhlith y cyfranogwyr yn ganolog i drafodaeth y pynciau sydd o bwys i bawb. Darllenwch fwy am y ffordd mae'n gweithio ar ein tudalen GovCamp Cymru.


GovCamp Cymru is a gathering of people who want to improve public services in Wales.

Entering its fifth year GovCamp Cymru promises to be even bigger and better than the last! It will take place on Friday 20th September 2019 at the Pierhead Building in Cardiff Bay. Organised by The Satori Lab and the GovCamp Cymru community of volunteers, this event is proving as popular as ever, and the buzz is already growing for this year’s installment.

How does it work?

A govcamp is an event, also known as an unconference, where the attendees lead the programme – there’s no agenda until the start of the day when people make suggestions for what they’d like to talk about and a schedule is created. Unconferences emphasise the informal exchange of ideas and equality among participants to talk about the subjects which matter. Read more about how it works on our GovCamp Cymru explained page.

Share with friends

Date and Time

Location

Pierhead Building

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved