Free

Governors Wales National Conference - In Pursuit of Excellence / Cynhadledd...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Village Hotel Swansea

Langdon Road

Swansea

SA1 8QY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

OUTCOME:
At the end of the conference, governors will:

  • understand how to develop a positive outlook and turn ordinary governing bodies into winners

  • know how to be the best that they can be

  • be able to reflect on the experiences of highly effective practitioners

  • explore ways of developing the governing body's way of working

SPEAKERS:
Jan James, ERW / Amanda Jones, Achievement for All (AfA) / Luke Tweedley, Cadoxton Primary, Vale of Glamorgan / Eteach
And more!


CANLYNIAD:
Ar ddiwedd y gynhadledd fe fydd llywodraethwyr yn:

  • deall sut i ddatblygu agwedd gadarnhaol a throi cyrff llywodraethu cyffredin yn enillwyr!

  • gwybod sut i fod y gorau y gallan nhw fod

  • gallu myfyrio ar brofiadau ymarferwyr hynod o effeithiol

  • edrych ar ddulliau i ddatblygu dull y corff llywodraethu o weithio

SIARADWYR:
Jan James, ERW / Amanda Jones, Cyflawniad i Bawb (AfA) / Luke Tweedley, Ysgol Gynradd Cadoxton, Bro Morgannwg / Eteach
A mwy!

Share with friends

Date and Time

Location

Village Hotel Swansea

Langdon Road

Swansea

SA1 8QY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved