Free

Grange Pavilion workshop | Gweithdy Pafiliwn Gerddi’r Grange

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Grangetown Hub

Havelock Place

Cardiff

CF11 6PA

United Kingdom

View Map

Event description
Support your local community on Fair Saturday | Cefnogwch eich cymuned leol ar Ddydd Sadwrn Teg.

About this Event

Join the Welsh School of Architecture, Community Gateway, the Grange Pavilion Project and Creative Cardiff at Grangetown Hub between 10am and 1pm on Fair Saturday (30 November) for a morning of designing the Grange Pavilion gardens. We'll be exploring sustainable design ideas for all kinds of human and non-human life in the gardens, and finding out more about synergetic landscapes, circular economies, and cultural eco-systems. Free for all and open to adults and children. Drop in anytime between 10am to 1pm to plan the long-term future of a community landscape for all kinds of life!

****

Ymunwch ag Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Porth Cymunedol, Prosiect Pafiliwn Grange a Chaerdydd Creadigol yn Hwb Grangetown ar gyfer Dydd Sadwrn Teg rhwng 10 ac 1 o'r gloch ddydd Sadwrn (30 Tachwedd) am fore o ddylunio Gerddi'r Grange. Byddwn ni'n edrych ar syniadau dylunio cynaliadwy ar gyfer pob math o fywyd yn y gerddi, boed hynny'n fywyd dynol ai peidio. Byddwn ni hefyd yn dysgu am dirwedd synergaidd, economïau cylchol, ac ecosystemau diwylliannol. Ar agor i oedolion a phlant. Galwch heibio unrhyw bryd rhwng 10 ac 1 er mwyn cynllunio dyfodol hirdymor tirwedd gymunedol ar gyfer pob math o fywyd!

Share with friends

Date and Time

Location

Grangetown Hub

Havelock Place

Cardiff

CF11 6PA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved