Free

Graphic Design: Cut & Paste with artist Tracey Rees / Dylunio Graffig: Torr...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Factory

Jenkin Street

Porth

CF39 9PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Portfolio

For Ages 14 - 16 years old

A series of intensive weekend studio courses

Graphic Design: Cut & Paste with artist Tracey Rees

Saturday 24 February & Sunday 25 February - 11am - 2.30pm

At The Factory, Jenkin St, Porth CF39 9PP

Draw a live musician in action and use your drawings as inspiration to create your own atmospheric music poster for your favourite band. Learn the hands on cut and paste techniques of graphic design using photography, drawing and collage to produce your printed original.


Portffolio Criw Celf

Ar gyfer 14 – 16 mlwydd oed

Cyfres o gyrsiau stiwdio penwythnos trylwyr

Dylunio Graffig: Torri a Gludio gyda’r artist Tracey Rees

dyddiau Sadwrn 24 Chwefror a Sul 25 Chwefror - 11am – 2.30pm

Yn y Ffatri, Heol Jenkin, Porth CF39 9PP

Cewch luniadu cerddor byw wrth ei waith a defnyddio’ch lluniadau i’ch ysbrydoli i greu eich poster cerddoriaeth llawn awyrgylch ar gyfer eich hoff fand. Fe ddysgwch dechnegau ymarferol torri a gludio dylunio graffig gan ddefnyddio ffotograffiaeth, lluniadu a collage i gynhyrchu eich gwreiddiol ar brint.

Share with friends

Date and Time

Location

The Factory

Jenkin Street

Porth

CF39 9PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved