Grŵp Cymorth Ymwrthedd Di-drais i fabwysiadwyr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Grŵp Cymorth Ymwrthedd Di-drais wedi’i sefydlu ar gyfer Mabwysiadwyr Canolbarth a Gorllewin Cymru.

About this Event

Mae Mabwysiadu DU Cymru yn awr yn cynnig grŵp cymorth Ymwrthedd Di-drais ar-lein i fabwysiadwyr yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Mae'r grŵp cymorth ymwrthedd di-drais yn agored i rieni/perthnasau mabwysiadol sydd wedi mynychu’r hyfforddiant un diwrnod neu dri diwrnod gan Fabwysiadu DU ar Ymwrthedd Di-drais neu sydd wedi derbyn cymorth 1:1 gan yr hyfforddwr. Mae'r grŵp cymorth yn fudd o aelodaeth Mabwysiadu DU felly rhowch wybod i ni os ydych yn aelod neu beidio.

Cynhelir y grŵp cymorth unwaith bob 4-6 wythnos ac yn ystod y noson i ddechrau, gan ein bod yn gobeithio y bydd hyn yn ei gwneud yn haws i rieni ddod o hyd i amser i fynychu’r grŵp. Bydd yn gyfle i rieni ailymweld â strategaethau a gyflwynwyd yn ystod yr hyfforddiant a sgwrsio am sut i'w gweithredu yn y cartref.

Os oes gennych ddiddordeb i fynychu’r grŵp cymorth hwn, cysylltwch â ni drwy e-bost: hyfforddiantmabwysiadu@sirgar.gov.uk

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved