Free

Multiple Dates

Grŵp Dysgu’r Celfyddydau Mewn Addysg / Arts in Education Learning Group

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Celfyddydau Chapter/ Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

A2 Connect and ArtWorks Cymru would like to invite you to join the Arts in Education Learning Group. This group is for artists delivering arts in education projects or working in educational settings.

The group will be meeting four times across each year, and you can attend as many or a few sessions as you want. The meetings will be free to attend.

Learning Group meetings will cover a range of themes and topics, including the following:

  • What works really well in this context?
  • What does good collaboration look like?
  • What are the challenges of working in this context?

There will be a chance to network with other artists and hear presentations of practice. Refreshments will also be included.

If you have any queries about the session please contact Rhian Hutchings on 07966 450299 or email rhianhutchings@outlook.com

GRŵP DYSGU’R CELFYDDYDAU MEWN ADDYSG

Carai A2 Clymu ac ArtWorks Cymru eich gwahodd chi i ymuno â Grw^p Dysgu’r Celfyddydau mewn Addysg. Mae’r grw^p yma i artistiaid sy’n cyflenwi prosiectau celfyddydau mewn addysg neu sy’n gweithio mewn amgylchfyd addysgol.

Bydd y grw^p yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn a chewch ddod i gynifer neu i gyn lleied o sesiynau ag y mynnwch chi. Bydd y cyfarfodydd am ddim i ddod iddynt.

Bydd cyfarfod mis

Medi o’r Grw^p Dysgu yn cynnwys y canlynol:

  • Cyflwyniadau prosiectau sydd ar fynd

  • Grwpiau trafod yn chwilio’r cwestiwn - beth sy’n gweithio’n gampus yn y cyd-destun hwn? Rhannu eich profiadau gorau a sôn wrthym pam aethant gystal.

  • Cyfle i rwydweithio a chyfarfod artistiaid eraill

Bydd y cyfarfod hefyd yn cynnwys lluniaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y sesiwn cysylltwch â Rhian Hutchings ar 07966 450299 neu e-bostio rhianhutchings@outlook.com


Share with friends

Location

Canolfan Celfyddydau Chapter/ Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved