Free

Grwp Ffocws Staff Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau / Substance Misuse S...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Saesneg isod / English belowDweud eich dweud: Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn cynnal digwyddiad prynhawn ar gyfer staff sy'n gweithio yn gwasanaethau camddefnyddio sylweddau.

Bydd y digwyddiad hwn yn rhan o adolygiad pwysig o wasanaethau camddefnyddio sylweddau yng Nghymru er mwyn gwirio a yw pobl yn derbyn y gofal, y driniaeth a'r cymorth sydd eu hangen arnynt.

Dewch ynghyd i ddweud wrthym beth yw eich barn am y gwasanaethau rydych yn gweithio ofewn. Byddwn yn darpau lluniaeth.

Uchafswm o 30 o leoedd sydd ar gael yn y digwyddiad hwn, ar sail y cyntaf i'r felin.Have your say: Healthcare Inspectorate Wales (HIW) and Care and Social Services Inspectorate Wales (CSSIW) are holding an afternoon event for staff who work within substance misuse services.

This event will be part of an important review of substance misuse services in Wales to check whether people are receiving the care, treatment and support that they need.

Come along and tell us what you think about the services you work within. We will be providing refreshments.

This event has a maximum of 30 places on a first come first served basis.


Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved