Guided walk to Global Gardens

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Join us for this guided walk to Global Gardens as part of Sustainability Week.

Meet outside National Museum Wales for 9.30am.

09:30 – 09:45 Walk to Cardiff Salad Garden in Bute Park Nurseries
09:45 – 10:20 Tour with Cardiff Salad Garden and Tea
10:20 – 11:00 Walk through Bute Park up to Global Gardens in Flaxland Allotments
11:00 – 12:00 Getting stuck into some gardening
12:00 – 12:30 Bring and share lunch in the garden (vegan/vegetarian)
12:30 – 13:00 Walk back to Cathays Campus

Cwrdd y tu allan i'r Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd er mwyn gadael am 9.30am.

09:30 – 09:45 Cerdded i Ardd Salad Caerdydd ym Mhlanhigfeydd Parc Bute
09:45 – 10:20 Taith o amgylch Gardd Salad Caerdydd, a phaned o de
10:20 – 11:00 Cerdded drwy Barc y Rhath ac ymlaen i Erddi ar Osod Flaxland
11:00 – 12:00 Mynd ati i wneud rhywfaint o arddio
12:00 – 12:30 Dod â bwyd i’w rannu yn yr ardd (fegan/llysieuol)
12.30 – 13.00 Cerdded yn ôl i Gampws Cathays

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved