Sales Ended

Gwaith Marchnata Effeithiol / Effective Marketing

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon

Room PA48

Llandwrog

LL54 5DU

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Gweithdy AM DDIM, ail o dri sydd wedi gael eu trefnu i bob dysgwr neu berson ifanc rhwng 16-24 oed sydd a diddordeb dechrau neu wedi dechrau busnes. Bwciwch mor fuan ag y gallwch oherwydd nid oes llawer o lefydd ar gael.

Bydd siaradwyr gwadd Katherine Lewis (Syniadau Mawr Cymru) a Teresa Carnall (TBC Marketing) yn cyflwyno

Mae'r gweithdai wedi gael ei noddi gan Banc NatwestThe second of three FREE workshops oragnised for all learners and any young person between 16-24 yrs who has or would like to start a business. Spaces are limited therefore please book your place as soon as possible.

Guest speakers are Katherine Lewis (Big Ideas Wales) and Teresa Carnall (TBC Marketing)

The workshops are sponsored by Natwest Bank

Share with friends

Date and Time

Location

Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon

Room PA48

Llandwrog

LL54 5DU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved