GwE - Supporting Digital Competence (Conwy - English)
Free
GwE - Supporting Digital Competence (Conwy - English)

GwE - Supporting Digital Competence (Conwy - English)

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Ysgol Aberconwy

Morfa Drive

Conwy, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Do you know what digital support GwE can offer your school?  

This event is available in English and will cover the following areas:

  • Digital support offered by GwE 

  • Introduction to the new self evaluation review tool available  

  • Update on changes to the Estyn inspection framework  

  • Update on Digital Competence Framework  

  • Upcoming training events  

Devices will be available to use or bring your own. Ensure that you have recieved your log in details for the self review tool. These will have been sent to all Headteachers.


Ydych chi'n ymwybodol o'r gefnogaeth ddigidol y gall GwE ei gynnig?  

Yn y sesiwn hon cewch gyfle i ddysgu mwy am:  

  • Gefnogaeth ddigidol GwE  

  • Teclyn hunan-arfarnu TGCh  

  • Newidiadau i fframwaith arolygu Estyn  

  • Fframwaith Cymhwysedd Digidol  

  • Digwyddiadau hyfforddi yn y dyfodol 

Gofynnwn yn garedig i chi ddod a dyfais gyda chi er mwyn cychwyn cwblhau hunan-arfarniad TGCh ar gyfer eich ysgol. Sicrhewch eich bod wedi derbyn manylion mewngofnodi'r system hunan-arfarnu gan eich Pennaeth.

Share with friends
Date and Time
Location

Ysgol Aberconwy

Morfa Drive

Conwy, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved