GwE- Supporting Digital Competency (St Asaph - English)
Free
GwE- Supporting Digital Competency (St Asaph - English)

GwE- Supporting Digital Competency (St Asaph - English)

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Ysgol Esgob Morgan

Ffordd Siarl

St Asaph, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Do you know what digital support GwE can offer your school?  

This event is available in English and will cover the following areas:

  • Digital support offered by GwE 

  • Introduction to the new self evaluation review tool available  

  • Update on changes to the Estyn inspection framework  

  • Update on Digital Competence Framework  

  • Upcoming training events  

Devices will be available to use. Ensure that you have received your log in details for the self review tool. These will have been sent to all Headteachers.


Ydych chi'n ymwybodol o'r gefnogaeth ddigidol y gall GwE ei gynnig?  

Yn y sesiwn hon cewch gyfle i ddysgu mwy am:  

  • Gefnogaeth ddigidol GwE  

  • Teclyn hunan-arfarnu TGCh  

  • Newidiadau i fframwaith arolygu Estyn  

  • Fframwaith Cymhwysedd Digidol  

  • Digwyddiadau hyfforddi yn y dyfodol 

Bydd cyfrifiaduron ar gael er mwyn i chi gychwyn cwblhau hunan arfarniad TGCh eich ysgolSicrhewch eich bod wedi derbyn manylion mewngofnodi'r system hunan-arfarnu gan eich Pennaeth.

Share with friends
Date and Time
Location

Ysgol Esgob Morgan

Ffordd Siarl

St Asaph, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved