£76.05 – £92.22
Gwehyddu Brwyn | Rush Mat  Weaving

Actions and Detail Panel

From £76.05

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

St Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund policy

Refund policy

No Refunds

Event description
Cwrs gwehyddu brwyn yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru | Rush mat weaving course at St Fagans National Museum of History

About this event

Scroll Down for English

Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at grefft gwehyddu brwyn yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Gyda chymorth y grefftwraig leol Clare Revera, byddwch yn dysgu'r technegau sydd eu hangen i greu mat bwrdd brwyn neu ddau (neu fwy fyth os gallwch chi!)

  • Mae hwn yn gwrs i ddechreuwyr
  • Mae'r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol.

Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Gallwn gynnig gostyngiad o 10% yn ein bwytai a chaffis* i ddeiliaid tocyn cwrs *(heblaw am Bopty Derwen)

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio. Bydd y tîm tocynnau yn cysylltu â chi gyda manylion drwy'r e-bost a ddarparwyd wrth archebu.

Iaith: Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwylusydd - sef Saesneg

Gostyngiad: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan).

Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.

_____________________________

This one day course is a chance to try your hand at the craft of rush weaving in the inspirational setting of St Fagans National Museum of History. Working under the guidance of local craftswoman Clare Revera, you’ll learn the techniques required to make a rush table mat or two (or more if you're quick!).

  • This course is suitable for complete beginners
  • The price includes all materials required.

You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. We can offer a 10% discount to course participants in our catering outlets* on production of Eventbrite ticket. *(excludes Derwen Bakehouse)

The price of this course includes parking. The ticketing team will contact you in the weeks leading up to your course with details (via the email address supplied at time of booking).

Language: These courses will be held in the first language of the facilitator – which is English.

Accessibility: Some of the Museum's learning spaces are up to 5-minute walk from the main building and carpark. Please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements.

Concession eligibility: Students with NUS or those in receipt of benefits. Over 60’s, Under 18’s* (16-18 year olds must be accompanied by a participating adult)

Gwehyddu Brwyn | Rush Mat  Weaving image
Share with friends

Date and time

Location

St. Fagans National Museum of History

St Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved