Free

Gweithdai Siarad Cenedlaethau'r Dyfodol | Talking Future Generations Works...

Event Information

Location

Location

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn cynnal pump gweithdy ledled Cymru i geisio barn pobl ar y heriau hirdymor difrifol sy'n wynebu Cyrmu.

The Office of the Future Generations Commissioner is holding five workshops across Wales to get people's views on the critical long-term challenges facing Wales.

Mae'r 5 gweithdy (10..30-3.30) yn cael eu cynnal yn Aberystwyth (28/3), Bangor (29/3), Abertawe (30/3), Caerdydd (3/4), Wrecsam (4/4)

The 5 workshops (10.30-3.30) take place in Aberystwyth (28/3), Bangor (29/3), Swansea (30/3), Cardiff (3/4), Wrexham (4/4)

Gweithdai trwy wahoddiad yn unig: os gwelwch yn dda cofrestrwch am un o'r gweithdai gan clicio 'Cofrestrwch'.

Workshops by invitation only: please book your place at one of the workshops by clicking 'Register'.


Share with friends

Location

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved