Free

Gweithdy Athro Drama & Saesneg // Drama & English Teacher Workshop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Theatr Clwyd

Mold

CH7 1YA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

***Bilingual text - scroll down for English***

Gweithdy Athro Drama a Saesneg Uwchradd

Yn seiliedig ar gynhyrchiad Lyric Hammersmith & Filter Theatre o 'A Midsummer Night’s Dream'

AM DDIM
4pm-6pm

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug

Ymchwil i ddulliau ymarferol o archwilio Shakespeare yn yr ystafell ddosbarth. Gan ddefnyddio A Midsummer Night's Dream, bydd athrawon yn dysgu ymarferion a thechnegau y gellir eu defnyddio ar gyfer unrhyw waith Shakespeare. Bydd hyn o fudd i athrawon Drama a Saesneg o Gyfnod Allweddol 4 i fyny. Bydd pob athro hefyd yn derbyn pecyn adnoddau sy'n cynnwys yr holl ddeunydd o'r gweithdy.

Yn gweithio gyda Cyfarwyddwr Cynorthwyol ac aelod o'r cast.

********************************************

Secondary Drama & English Teacher Workshop

Based on Lyric Hammersmith & Filter Theatre production of A Midsummer Night’s Dream

FREE
4pm-6pm

Theatr Clwyd, Mold

Accessing Shakespeare CPD: An exploration into practical approaches to exploring Shakespeare in the classroom. Using A Midsummer Night’s Dream, teachers will learn exercises and techniques that can be applied to any Shakespearian text. This will be beneficial for teachers who are teaching both Drama and English from Key Stage 4 upwards. Each teacher will also receive a resource pack that contains all the material that has been covered within the workshop.

Working with the Assistant Director and a cast member.

Share with friends

Date and Time

Location

Theatr Clwyd

Mold

CH7 1YA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved