Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Gweithdy Cyflwyno Syniadau
Pitch Your Ideas Workshop (17/11/2016)

CULT Cymru

Thursday, 17 November 2016 from 09:30 to 17:00 (GMT)

Gweithdy Cyflwyno Syniadau Pitch Your Ideas Workshop...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Aelod Undeb - Union Member
Tocynnau ar gyfer unigolion // Tickets for individual union members
16 Nov 2016 £20.00 £0.00
GCU / URW
Tocynnau ar gyfer Gweithle sy'n Cydnabod Undebau // Tickets purchased by Union Recognised Workplaces
16 Nov 2016 £40.00 £0.00
Eraill - Others 16 Nov 2016 £60.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Gweithdy Cyflwyno Syniadau Pitch Your Ideas Workshop (17/11/2016)

Event Details

Cyflwyno Eich Syniadau

 

(Iaith y cwrs = Saesneg)

Pitching Your Ideas

 

(Language of course = English)


Ydych chi'n gweithio yn y sector greadigol? Oes ganddoch chi syniad neu darn o waith yr hoffech ei gyflwyno?

Do you work in the creative industries and have an idea or piece of work that you’d like to pitch?

Beth bynnag yw eich bwriad, a beth bynnag eich rôl mae yna egwyddorion sylfaenol i gyflwyno’n dda.

 

Nod y gweithdy ymarferol undydd hwn yw i eich helpu i gynllunio ac ymarfer eich sgiliau cyflwyno i bortreadu eich syniad neu darn o waith mewn ffordd broffesiynol.

Whatever you want to get across, regardless of your role there are key basic principles to a great pitch.

 

This one-day practical workshop aims to help you to create and practise a pitch that will enable you to present your idea or work in a coherent and business-like way.

By the end of the workshop you should be able to: 

 • Convey your idea / piece of work in an engaging, clear and concise manner
 • Communicate your vision effectively
 • Indicate what resources you'll need as well as what you can bring to the table
 • Explain why your proposal should be commissioned or purchased

Erbyn ddiwedd y gweithdy dylech allu:

 • Cyflwyno eich syniad / darn o waith yn glir, yn gryno ac yn adeiladol
 • Cyfleu eich gweledigaeth am y prosiect yn effeithiol
 • Nodi pa adnoddau bydd eu hangen arnoch yn ogystal â'r hyn y gallwch chi ei gynnig
 • Cynnig rhesymau pam y dylid ei gomisiynu neu ei brynu

Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol o gyflwyno ond mae'n bwysig dod âg amlinelliad ysgrifenedig o'ch syniad neu darn o waith gyda chi er mwyn i chi allu ei ddefnyddio yn ystod y gweithdy.

 

Yn y bore byddwch yn datblygu ac yn ymarfer eich cyflwyniad ac yn y prynhawn bydd yn cyflwyno eich syniad / darn o waith a derbyn adborth oddiwrth y grwp.

No previous experience of pitching or presenting is required but it is important to bring a written outline of an idea or piece of work with you so that you can ue it during the workshop.

 

You will design and practise your pitch in the morning and you will present your idea / proposal and receive feedback from the group in the afternoon. 

 

Cynhelir gweithdai CULT Cymru mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol. 

 

All CULT Cymru workshops take place in a friendly and supportive environment.

Yr Hyfforddwraig

Angela Graham: 

 • Cynhyrchydd / Cyfarwyddwraig o dros 100 o raglenni a ffilmiau dogfen yn y Gymraeg a’r Saesneg.
 • Cynhyrchydd ffilmiau nodwedd a sgriptwraig; newyddiadurwraig ac awdur ffuglen. 
 • Aelod o Undeb yr Ysgrifennwyr

Trainer

Angela Graham: 

 • Producer / director of more than 100 broadcast documentaries in Welsh and English.
 • Feature film producer and screenwriter; journalist and fiction writer. 
 • Member of the Writers' Guild of Great Britain

 

Do you have questions about Gweithdy Cyflwyno Syniadau Pitch Your Ideas Workshop (17/11/2016)? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ty Oldfield
Heol Llantrisant Road
Llandaf / Llandaff
CF5 2YQ Caerdydd / Cardiff
United Kingdom

Thursday, 17 November 2016 from 09:30 to 17:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect rhwng pedwar undeb o'r diwydiannau creadigol yw CULT Cymru.   Ariannir gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.

Gan weithio gyda nifer o bartneriaid, rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

CULT Cymru is a project between four of the unions in the creative industries funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund.

Working with many partners, we support the professional development of industry workers by organising workshops and master classes, networking opportunities and events and through providing information and support.

  Contact the Organiser
Gweithdy Cyflwyno Syniadau
Pitch Your Ideas Workshop (17/11/2016)
Things to do in Caerdydd / Cardiff Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.