£2

Gweithdy Cymeriadau Coetiroedd Collage/ Woodland Creatures Collage Workshop

Actions and Detail Panel

£2

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Clwb Celf Teulu Ar-lein: Gweithdy Cymeriadau Coetiroedd Collage // Family Art Club Online: Woodland Creatures Collage Workshop

About this event

*Bilingual post, please scroll down for English*

Clwb Celf Teulu Ar-lein: Gweithdy Cymeriadau Coetiroedd Collage

Ymunwch ag dylinwr Menai Rowlands I ddylunio eich collage dyfrlliw eich hun! Rhowch gynnig ar archwilio, datblygu a gwireddu eich syniadau gan ddefnyddio'r dechneg hwyl yma!

Dydd Sadwrn, 26/06/21, 10yb - 11yb

Archebwch nawr trwy Eventbrite. £2 y teulu.

Yr hyn y bydd ei angen arnoch ymlaen llaw: Deunyddiau – papur dyfrlliw (neu gerdyn gwyn), papur scrap, paent dyfrlliw, ysgrifbin tenau du neu ysgrifbin arall, eich hen ddarluniadau, deunyddiau collage – er enghraifft hen bapurau newydd neu becynnau, gliw neu PVA a brwshys paent.

Rydym yn croesawu cyfranogiad yn Gymraeg a Saesneg. Yn fwyaf addas ar gyfer plant rhwng 4 ac 11 oed. Rhaid i blant sy'n mynychu sesiynau ar-lein fod yng nghwmni oedolyn. Rhaid archebu.

Mae Menai Rowlands yn dylinwr sydd yn gweithio yng Nghaernarfon, Gwynedd gyda gradd BA(Hons) yn Dylunio Cynnyrch o Ysgol Gelf Abertawe yn 2015. Mae’n ymhyfrydu gan weithio gyda chyfryngau cymysg, cydweithrediad a rhannu syniadau gyda phobl greadigol. Mae gwaith diweddaraf Rowlands yn cynnwys gemwaith pren o ddyluniadau wedi’i dorri ar laser cut ac darluniadau paent dyfrlliw swrrealaidd wedi’i ysbrydoli gan dechnoleg, breuddwydion ac atgofion.

///////////////////

Family Art Club Online: Woodland Creatures Collage Workshop

Join designer maker Menai Rowlands in designing your own watercolour collage! Have a go at exploring, developing and realising your ideas through using this fun technique!

Saturday, 29/05/21, 10am - 11am

Book now via Eventbrite. £2 per family.

Limited free places available for families in financial difficulty, please email heather.wilson@wrexham.gov.uk for more information.

What you’ll need in advance: Materials – watercolour paper (or white card if you don’t have any), scrap paper, watercolour paints, fine liner or other black pen, your old drawings, collage materials – for example old newspapers or packaging, glue stick or PVA glue, paintbrushes

We welcome participation in both Welsh and English. Most suitable for children aged 4 to 11. Children attending online sessions MUST be accompanied by an adult. Booking essential.

Menai Rowlands is a designer maker based in Caernarfon, Gwynedd and graduated in a BA(Hons) Product Design from Swansea School of Art in 2015. She revels in working in mixed-media, collaborating and sharing ideas with other creatives. In her most recent work she designs and makes laser cut wooden jewellery and paints surreal watercolour illustrations inspired by technology, dreams and memories.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

{ _('Organizer Image')}

Organiser Tŷ Pawb

Organiser of Gweithdy Cymeriadau Coetiroedd Collage/ Woodland Creatures Collage Workshop

Save This Event

Event Saved