Gweithdy Sgiliau Creadigol Awyr Agored - Parc Pen-bre / Creative Skills Ou...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Parc Gwledig Pen-bre / Pembrey Country Park

Pembrey

Llanelli

SA16 0EJ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

GWEITHDY SGILIAU CREADIGOL AWYR AGORED

Yn agored ar gyfer ysgolion Cynradd ag Uwchradd

Nodau: Celfyddydau gweledol, crefft awyr agored, ysgrifennu creadigol.

Archwilio'r posibiliadau o ddefnyddio Parc Pen-bre fel lle dysgu awyr agored

Gweithdy 1: Lee John Phillips

https://www.boredpanda.com/grandfather-died-illustrations-tools-shed-project-lee-john-phillips/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
Cofnodi eich taith gerdded yn y coetir (dosbarth meistr lluniadu / braslunio). Gweithdy gwneud marciau.

Gweithdy 2: Marc Treanor

http://www.sandcircles.co.uk/

https://www.youtube.com/watch?v=aeqK8ENL2zs
Gweithdy gwneud marciau - creu Mandala cydweithredol yn y tywod a’i ddal gan ddefnyddio drôn.

Gweithdy 3: Amanda Lane

https://mandylanesculpture.wordpress.com/

Gwneud teils clai gan defnyddio deunyddiau naturiol

Nid oes tal am yr achlysur yma.

Ni ddarperir cinio ac mae dillad awyr agored yn hanfodol.


CREATIVE SKILLS OUTDOOR WORKSHOP

Open to Primary and Secondary Schools

Aim: Develop your skills in the visual arts using the outdoor classroom. Explore the possibilities of Pembrey Park as an outdoor learning space.

Workshop 1: Lee John Phillips

https://www.boredpanda.com/grandfather-died-illustrations-tools-shed-project-lee-john-phillips/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

Record your woodland walk (drawing/sketchbook master class). Mark making tool workshop.

Workshop 2:Marc Treanor

http://www.sandcircles.co.uk/

https://www.youtube.com/watch?v=aeqK8ENL2zs

Mark making workshop - collaborative Mandala in the sand captured using a drone.

Workshop 3: Amanda Lane

https://mandylanesculpture.wordpress.com/

Clay casting using natural found materials.

There is NO CHARGE for this event.

Lunch is not provided and outdoor clothing is essential.


Date and Time

Location

Parc Gwledig Pen-bre / Pembrey Country Park

Pembrey

Llanelli

SA16 0EJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved