Free

Gweithdy “Sgwrs Fawr” Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Robert Hunter 1

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Campws Caerfyrddin

Caerfyrddin, SA31 3EP

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae ein meddygon am siarad â chi ac am glywed eich barn ar sut yr ydym yn rhedeg gwasanaethau iechyd a beth allwn wneud i’w gwella yn y dyfodol.

Rydym yn eich gwahodd i siarad â chlinigwyr yn ynglŷn â Thrawsnewid Gwasanaethau Clinigol mewn digwyddiad arbennig yn Robert Hunter 1, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin SA31 3EP ar dydd Mawrth 5 Medi am 2pm

Yn y “Sgwrs Fawr” byddwn yn siarad am roi gofal cleifion wrth gallon popeth a wnawn, a sut y gallwn ddarparu gofal o’r radd flaenaf yn y dyfodol.

Mae hyn yn gyfle cyffrous i unrhyw un if fod yn rhan o drafodaeth bwysig iawn – gobeithio y gwelwn ni chi yno!

Tags

Tags

Share with friends

Date and Time

Location

Robert Hunter 1

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Campws Caerfyrddin

Caerfyrddin, SA31 3EP

Save This Event

Event Saved