£0 – £5

Gweld Sêr - Seeing Stars

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Neuadd y Pentref

Trawsfynydd

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Event description

Description

Join us for this unique community stargazing event in the heart of the Snowdonia National Park Dark Sky Reserve. A fantastic experience for beginners or enthusiasts. Includes guided stargazing walk overlooking Llyn Trawsfynydd, astrophotography talk and exhibition, and the Welsh history of the constellations in Dark Sky Wales' amazing pop-up planetarium. Hot food and drinks included, families and children welcome. BOOKING ESSENTIAL - TICKETS ON SALE 11 JAN 2018.

Ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad cymunedol unigryw hwn yng nghanol Gwarchodfa Awyr Dywyll Parc Cenedlaethol Eryri. Profiad gwych i ddechreuwyr neu rhai brwdfrydig. Bydd yn cynnwys taith dywys sêr syllu gyda golygfeydd dros Lyn Trawsfynydd, sgwrs astroffotograffiaeth ac arddangosfa, a hanes y cytser yng Nghymru yn planetariwm anhygoel Dark Sky Cymru. Mae lluniaeth a diodydd poeth yn cael eu cynnwys, croeso i deuluoedd a phlant. BWCIO YN HANFODOL - TOCYNNAU AR WERTH 11 Ionawr 2018.

Share with friends

Date and Time

Location

Neuadd y Pentref

Trawsfynydd

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Save This Event

Event Saved