£65 – £80

Gwella eich Ffotograffiaeth | Improve Your Photography

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Scroll down for English

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn lleoliad gwych i dynnu lluniau. Dewch i dreulio’r diwrnod gyda’r ffotograffydd proffesiynol, Sioned Birchall. Byddwch yn dysgu am olau, cyfansoddiad a fframio, a sut y gallant wella eich gwaith. Bydd cyfle i dynnu lluniau o gwmpas yr Amgueddfa a thrafod eich lluniau mewn grŵp bychan, cyfeillgar.

Cwrs hamddenol, llawn hwyl sy’n addas i ddechreuwyr a phobl gyda rhywfaint o brofiad. Bydd angen i chi ddod â chamera gyda digon o fatri, a cherdyn cof gyda digon o le arno. Mae croeso i chi ddod â thrybedd er mwyn tynnu lluniau yn yr awyr agored. (Nid ydym yn caniatáu trybeddau yn y tai hanesyddol am resymau cadwraeth).

Iaith: Mae hwylusydd y cwrs hwn yn ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg)*.

Hygyrchedd: Mae trothwy wedi’i godi ar rai o’r adeiladau sy’n eu gwneud yn anaddas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Ond bydd modd i chi ddewis lleoliadau sy’n gweddu i’ch anghenion chi. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd. Mae ein gofodau dysgu yn gwbl hygyrch. Byddwn yn treulio tipyn o amser y tu allan, felly cofiwch wisgo dillad addas.

Gostyngiadau: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18 (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan)

Parcio/Lluniaeth: Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â’n bwytai a chaffis ar y safle. Casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa wrth gyrraedd.

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren.

_________________________________________________

St Fagans National Museum of History is a photographer’s dream location. Come and spend the day with professional photographer Sioned Birchall. You’ll learn about light, composition and framing, and how they can improve your work. There’ll be a chance to shoot on location around the museum and critique your images in a relaxed group setting.

This fun, friendly course is suitable for beginners, or those with some experience in photography. You will need to bring your own camera with charged up batteries, and a memory card with plenty of space on it. You are welcome to bring a tripod for exterior locations if you have one. (Tripods are not permitted inside the historic buildings for conservation reasons).

Language: The facilitator for this course is bilingual (Welsh/English)*.

Accessibility: Some of the historic buildings have raised thresholds which make them unsuitable for wheelchair users. However you will be free to choose locations that suit your needs. Please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements. The learning spaces are fully accessible. A good part of the day will be spent outdoors so please wear suitable clothing.

Concession eligibility: Students with NUS or those in receipt of benefits. Over 60’s, Under 18’s* (16-18 year olds must be accompanied by a participating adult)

Parking/Refreshments: The price of your course includes parking and light refreshments. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. Please collect your parking pass from the reception desk on arrival.

Use postcode CF5 6XB for satnavShare with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved