Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Dewch i ddysgu mwy am fyd rhyfeddol creaduriaid gwenwynig mewn diwrnod rhyngweithiol i’r teulu.

Bydd cyfle i gydio mewn ymlusgiaid hefyd – ond fyddan nhw ddim yn brathu! Straeon, crefftau a gweithgareddau.

Cewch gwrdd â gwyddonwyr yr Amgueddfa hefyd, i ddysgu mwy am y creaduriaid gwenwynig yn ein casgliadau – o chwyddbysgod i beithon!

Byddwn hefyd yn holi os yw gwenwyn yn ddrwg i gyd, ac yn dysgu am ei rôl yn iechyd y corff.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o’r arddangosfa Nadroedd.

Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai’n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy’n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!Mae’r sesiynau cyffwrdd yn digwydd am 11am, 1pm a 3pm ac yn costio £5 y pen. Dewiswch docyn ar gyfer sesiwn Gymraeg neu Saesneg.

Cynhelir sesiynau 11am ac 1pm yn Saesneg, a bydd y sesiwn 3pm yn Gymraeg.

Cofiwch fod nadroedd, fel pob anifail arall, yn cael dyddiau gwael. Allwn ni ddim sicrhau y bydd pob neidr ar gael ar gyfer pob sesiwn. Nid yw unrhyw un o’r nadroedd hyn yn wenwynig. Mae’r risg o gael eich brathu gan neidr yn isel iawn, ond mae’r gofalwyr yn hynod brofiadol ac yn nabod y nadroedd yn ddigon da i leihau’r risg hwn. Dylech olchi’ch dwylo ar ôl cyffwrdd yn y nadroedd.

Nid yw holl hwyluswyr y digwyddiad hwn yn siarad Cymraeg yn rhugl. Chwiliwch am y symbol os am gymorth gan ein siaradwyr Cymraeg a’n dysgwyr. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

*******************************************************

Discover more about the fascinating world of venomous creatures in this interactive family day.

We’ll have reptile handling shows, though they won’t bite! Storytelling, crafts and activities.

You’ll also be able to meet the Museum scientists who can tell you more about the venomous creatures in the collections. From pufferfish to pythons!

We’ll be exploring as well whether all venom is bad and its role in human health.

This event is being run as part of the Snakes exhibition.

Handling sessions at 11am, 1pm and 3pm and cost £5 per person. Please choose a ticket in your language of choice for that day.

The 11am and 1pm sessions will be English speaking and the 3pm session will be Welsh speaking.

Please note that snakes are like any other animal and can have their bad tempered days so we can’t guarantee that all will be able to be handled on the day. While none of the snakes used during the event are venomous and all reasonable efforts will be made to prevent any injury or illness which could result from interacting with such animals, the possibility of an incident may still exist. You should wash your hands after touching the snakes.

Some of our staff speak Welsh, some are learning and others speak English only. Keep an eye out for the Iaith Gwaith lanyards to see who’s who. If you’re learning Welsh, give it a go!

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved