Free

Multiple Dates

Gwenyn a Mêl Parc Bute / Bute Park Bees & Honey

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bute Park Education Centre

North Road

Cardiff

CF10 3DX

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Sesiynau am ddim i deuluoedd yn ystod hanner tymor

"Gwenyn a Mêl Parc Bute"

Adrodd storïau, celf a chrefft a gweithgareddau.

Wyddech chi ein bod wedi gosod system camerâu bywyd gwyllt yn y parc?

Dewch i weld recordiad o’r gwenyn wrth eu gwaith a blasu ein mêl!

Dydd Mawrth 28 Mai Sesiynau am 11am a 1.30pm Cwrdd tu fas i Ganolfan Addysg Parc Bute

Addas i blant 3+ oed

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn

--

Free activity sessions for families this half term

"Bute Park Bees & Honey"

Storytelling, arts and crafts and activities.

Did you know we’ve installed a wildlife camera system in the park?

Come and see footage of the bees and taste our honey.

Tuesday 28th May Sessions at 11am and 1.30pm

Meet at the Bute Park Education Centre

Suitable for children aged 3+

All children must be accompanied by an adult

Share with friends

Location

Bute Park Education Centre

North Road

Cardiff

CF10 3DX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved