Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ty Llywelyn Community Centre

Ffordd Yr Orsedd

Llandudno

LL30 1LA

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy, yn cynnig cyflwyniad am ddim i godio a rhaglennu cyfrifiadurol ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed. Mae Gwersyll Codio Am Ddim Conwy yn dechrau 7 Tachwedd ac yn cynnwys pum sesiwn wythnosol, gan gyflwyno'r offer a'r ieithoedd a ddefnyddir gan ddatblygwyr gwefannau. Mae FreeCodeCamp.com yn gwrs y gallwch chi ei wneud ar eich cyflymder eich hun, gyda chwricwlwm a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae graddedigion wedi llwyddo i dderbyn swyddi codio heb brofiad pellach.

Mae’r gwersylloedd yn cael eu cynnal nos Fawrth, 6-8pm, yng Nghanolfan Gymunedol Tŷ Llywelyn.
Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru cysylltwch â: Joy.Chiplin1@conwy.gov.uk or 01492 575143.

~

Conwy Youth Service , are offering a free introduction to coding and computer programming for young people aged 16-25. Free Code Camp, Conwy, starts 7 November 2017 and consists of five week sections, introducing tools and languages used by web developers. FreeCodeCamp is self-paced with an internationally recognized curriculum. Graduates have secured coding jobs with no prior experience beyond this training.

Camps take place on Tuesdays, 6-8pm at Tŷ Llywelyn Community Centre, Ffordd Yr Orsedd, Llandudno LL30 1LA
For more information or to enrol contact: Joy.chiplin1@conwy.gov.uk or 01492 575143.
Share with friends

Date and Time

Location

Ty Llywelyn Community Centre

Ffordd Yr Orsedd

Llandudno

LL30 1LA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved