Free

Gwerthu gyda'ch cryfderau - Selling with your strengths

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Gwerthu gyda'ch cryfderau - Selling with your strengths

About this Event

GWERTHU GYDA'CH CRYFDERAU

Ydych chi'n wych am wneud yr hyn rydych chi'n ei wneud ond yn ei chael hi'n anodd gwerthu'r hyn rydych chi'n ei wneud? Ydych chi'n meddwl bod angen i chi fod y stereoteip o berson gwerthu wrth werthu eich busnes? Pan fyddwch yn profi llwyddiant gwerthu a ydych chi erioed wedi stopio ag ystyried beth wnaeth y gwerthiant hwnnw'n llwyddiant? Pam roedd yn llwyddiannus y tro hwnnw ac efallai ddim ar adegau eraill?

Beth pe gallech harneisio'r profiad gwerthu cadarnhaol hwnnw a'i gymhwyso i'ch holl werthiannau - pa wahaniaeth fyddai hynny'n ei wneud i'ch busnes?

Ymunwch â ni ar ein sesiwn ragarweiniol ‘Gwerthu yn Seiliedig ar Gryfderau’ a fydd yn eich galluogi i adnabod eich sgiliau / mantais werthu unigryw eich hun. Byddwn hefyd yn nodi ymddygiadau prynu eich cwsmeriaid ac yn datblygu eich ystwythder i allu cyrraedd anghenion y cwsmeriaid hynny.

Cynhelir y digwyddiad yma drwy gyfrwng y Saesneg. Gadewch i ni wybod o flaen llaw os hoffwch i ni drefnu cyfieithu ar y pryd yn Gymraeg.

************************************************************************

SELLING WITH YOUR STRENGTHS

Are you great at doing what you do but struggle when it comes to selling what you do? Think you need to be the stereotypical sales person when it comes to selling your business? When you do experience a great sales success have you ever stopped to consider what made that sale great? Why was it successful on that occasion and maybe not on others?

What if you could harness that positive selling experience and apply it to all of your sales – what difference would that make to your business?

Join us on our introductory ‘Strengths based Selling’ session that will enable you to identify your own unique sales skills/advantage. We will also identify buying behaviours of your customers and develop your agility in meeting those customer needs.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved