Free

Gwerthu gyda'ch cryfderau - Selling with your strengths

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Gwerthu gyda'ch cryfderau - Selling with your strengths

About this Event

*English text below*

GWERTHU GYDA'CH CRYFDERAU

Ydych chi'n wych am wneud yr hyn rydych chi'n ei wneud ond yn ei chael hi'n anodd gwerthu'r hyn rydych chi'n ei wneud? Am fywiogi'ch dull gwerthu ar gyfer 2020? Ydych chi'n meddwl bod angen i chi fod y stereoteip o berson gwerthu wrth werthu eich busnes?

Peidiwch â cholli'r cyfle unigryw hwn i ddeall sut y gall eich mantais gwerthu unigryw chi wneud gwerthu yn hawdd ac yn bleserus.

  • Teimlwch yn egniol drwy harneisio'ch cryfderau, gan arwain at brofiad gwerthu cadarnhaol
  • Derbynwch mewnwelediad gwerthfawr i ymddygiadau prynu eich cwsmeriaid a'ch steil gwerthu naturiol
  • Datblygwch eich ystwythder i gyraedd anghenion eich cwsmer a cwblhau y gwerthiant!

Cynhelir y digwyddiad yma drwy gyfrwng y Saesneg. Gadewch i ni wybod o flaen llaw os hoffwch i ni drefnu cyfieithu ar y pryd yn Gymraeg.

************************************************************************

SELLING WITH YOUR STRENGTHS

Are you great at doing what you do but struggle when it comes to selling what you do? Want to invigorate your sales approach for 2020? Think you need to be the stereotypical sales person when it comes to selling your business?

Don’t miss out on this exclusive opportunity to understand how your own unique sales advantage can make selling easy and enjoyable.

  • Feel energised by harnessing your strengths, resulting in a positive selling experience
  • Gain valuable insight into the buying behaviours of your customers and your natural selling style
  • Develop your agility to meet your customer’s needs and make that sale!

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved