£15

Gwneud ffilm : Camau Cyntaf (Ysgol Rhys Pritchard)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Rhys Prichard

Llandovery

SA20 0HY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Ymunwch ag Into Film Cymru yn Ysgol y Graig am sesiwn hyfforddi ar sut i fynd ati i ddefnyddio ffilm i hybu gwaith yn yr ysgol.

Does yna ddim amser gwell i'w gael i ymuno gydag Into Film. Ein nôd yw darparu'r sgiliau, gwybodaeth a'r adnoddau i athrawon i ddefnyddio ffilmiau yn hyderus i ysbrydoli, dal sylw ac ysgogi disgyblion.

Ein nod yw i'ch arfogi fel athrawon gyda sgiliau i ddefnyddio ffilm o fewn y dosbarth er mwyn codi safonau ac ysgogi cymhelliant. Cynhelir gweithgareddau rhyngweithiol gan gynnwys 5,4,3,2,1 sydd wedi'i deilwra i ddarparu strwythur a chynllun ichi ei ddefnyddio a'ch myfyrwyr wrth iddyn nhw greu ffilm fer o fewn y dosbarth. Yn wir, y nod yw darparu arweiniad ichi fel y bod modd ichi ddefnyddio'r dechnoleg fodern i greu ffilmiau byr am unrhyw bwnc o Hanes i Wyddoniaeth. Ar ben hyn darperir cyngor ar sut i addasu'r technegau ar gyfer anghenion eich dosbarth er mwyn sicrhau y bod y myfyrwyr yn dysgu am y pwnc drwy ddefnyddio ffilm ond hefyd yn hogi a mireinio eu sgiliau llythrennedd, llafar a gwaith tim.

Gall y weithgaredd yma weithio'n berffaith ar gyfer y dosbarth, Clybiau Into Ffilm, grwpiau ieuenctid a chymunedol a lleoliadau llyfrgell, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau allweddol i helpu'ch disgyblion i gynyddu diddordeb ac angerdd tuag at ffilm a chreu ffilmiau. Drwy greu ffilm, byddwch yn helpu'ch disgyblion i ddatblygu ystod o sgiliau gan gynnwys gwaith tîm, rheoli amser, datrys problemau creadigol, llythrennedd a llafaredd.

Bydd y sesiwn hwn yn Gymraeg - This session will be delivered through the medium of Welsh. Into Film Cymru also delivers CPD sessions in English, to find out more, email cardiff@intofilm.org

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Rhys Prichard

Llandovery

SA20 0HY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved