Free

Gwneud y mwyaf o LinkedIn / Making the most of LinkedIn

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Alun Building A2.03

View Map

Event description

Description

Mae LinkedIn yn wefan pwerus ar gyfer rhwydweithio a chwilio am swyddi ond ydych chi’n ei ddefnyddio mor dda ac y medrwch? Bydd y gweithdy yma yn egluro buddion y wefan, sut i greu proffil fydd yn sefyll allan, a sut i wneud i’r wefan weithio ar eich cyfer chi.

LinkedIn is a powerful networking and job-searching tool, but are you using it correctly? This workshop will explain the benefits of LinkedIn, how to create a profile that makes you stand out, and how to make the site work for you.

Share with friends

Date and Time

Location

Alun Building A2.03

View Map

Save This Event

Event Saved