£2

Gwnewch lyfr braslunio lliwgar eich hun!/ Make a colourful mini sketchbook!

Actions and Detail Panel

£2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Gwnewch eich llyfr braslunio lliwgar eich hun gyda Heledd Owen dros Zoom // Make your own colourful mini sketchbook with Heledd Owen on Zoom

About this Event

*Bilingual post, please scroll down for English*

Clwb Celf Teulu Ar-lein: Gwnewch eich llyfr braslunio lliwgar eich hun gyda Heledd Owen!

Gwnewch eich llyfr braslunio lliwgar eich hun gyda Heledd Owen dros Zoom.

Rydym yn croesawu cyfranogiad yn Gymraeg a Saesneg.

Dydd Sadwrn 30ain Ionawr 10yb - 11yb

Archebwch nawr trwy Eventbrite. £2 y teulu.

Lleoedd cyfyngedig am ddim ar gael i deuluoedd sydd ag anhawster ariannol, e-bostiwch heather.wilson@wrexham.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Yr hyn y bydd ei angen arnoch ymlaen llaw:

 • Papur gwyn plaen A4
 • Cerdyn gwyn A4
 • Brwsh Paent a phaent lliwgar
 • Glud
 • Pren mesur
 • Llwy grawnfwyd
 • Dewisol - cerdyn A4 lliw (os ydych chi eisiau hwn ar gyfer clawr eich llyfr)
 • Dewisol - pensiliau lliw

Yn fwyaf addas ar gyfer plant rhwng 4 ac 11 oed. Rhaid i blant sy'n mynychu sesiynau ar-lein fod yng nghwmni oedolyn. Rhaid archebu.

////////////////////////////////////////////////

Family Art Club Online: How to make a colourful mini sketchbook with Heledd Owen!

Gwnewch eich llyfr braslunio lliwgar eich hun gyda Heledd Owen dros Zoom!

We welcome participation in both Welsh and English.

Saturday 30th January 10am - 11am

Book now via Eventbrite. £2 per family.

Limited free places available for families in financial difficulty, please email heather.wilson@wrexham.gov.uk for more information.

What you’ll need in advance:

 • A4 plain white paper
 • A4 white card
 • Colourful Paint & paint brush
 • Glue Stick
 • Ruler
 • Cereal spoon
 • Optional – coloured A4 card (if you want this for the cover of your book)
 • Optional – coloured pencils

Most suitable for children aged 4 to 11. Children attending online sessions MUST be accompanied by an adult. Booking essential.


		Gwnewch lyfr braslunio lliwgar eich hun!/ Make a colourful mini sketchbook! image

		Gwnewch lyfr braslunio lliwgar eich hun!/ Make a colourful mini sketchbook! image
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved