£66 – £702

Gwobrau Busnes Conwy Business Awards

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The Conwy Business Awards celebrate the best of Conwy’s private sector businesses and their contribution to communities and the local economy.

Join in the Celebration!

The glittering awards ceremony will be held at Venue Cymru on Friday 19th May, brought to you by Conwy County Borough Council and headline sponsor Cartrefi Conwy. With over 300 business people in attendance it is a fantastic networking opportunity and a great night!

With a few sponsorship opportunities still available, inclusive of complementary tickets, why not join in whilst raising the profile of your business.

Conwy Business Awards 2016Mae Gwobrau Busnes Conwy yn dathlu’r gorau o fusnesau sector preifat Conwy a’u cyfraniad tuag at gymunedau ac i’r economi leol.

Ymunwch a'r Dathliad!

Bydd ein seremoni wobrwyo arbennig yn cael ei chynnal yn Venue Cymru ddydd Gwener 19 Mai gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’r prif noddwr, Cartrefi Conwy. Gyda thros 300 o bobl busnes yno, mae’n ffordd wych o ddangos eich llwyddiant gan godi proffil eich busnes.

Gyda rhai cyfleoedd noddi ar gael o hyd, gan gynnwys tocynnau am ddim, beth am ymuno a'r dathliad wrth godi proffil eich busnes


Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved