Free

Gwyddorau Bywyd Arddangos Arloesedd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Hwb Chris McGuigan

Caerdydd, Cymru CF10 4PL

Event description

Description

Gyda gofal iechyd a thechnoleg yn dod yn fwy ac yn fwy ynghlwm â’i gilydd, mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi dod â chwmnïau sydd ar flaen y gad yn arloesi ac yn rhagori ym meysydd biotechnoleg, technoleg feddygol, gofal iechyd personol a rhaglenni digidol… a llawer mwy!

Mae’r arddangosfa arbennig hon yn gyfle i ymgysylltu ag unigolion sy’n arwain y diwydiant, a rhwydweithio ag arbenigwyr o bob rhan o’r ecosystem Gwyddorau Bywyd.

Caiff digwyddiad Arddangos Arloesedd 2017 ei gyflwyno gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel rhan o Ŵyl Arloesedd Cymru.

Dyma eich cyfle i glywed cyfres wych o arbenigwyr yn trafod maes arloesi, yr heriau diweddaraf a’r effaith ar ddyfodol y sector.

Dyma’r agenda ar gyfer y digwyddiad:

11:00 - 11:35 Cofrestru, rhwydweithio ac arddangosfa

11:35 - 11:45 Croeso gan Dr Penny Owen, Cadeirydd Gweithredol dros dro y Bwrdd

11:45 - 12:00 Ifan Evans, Llywodraeth Cymru, Heriau Arloesi ym maes Gofal Iechyd

12:00 - 12:15 Dr Diane Bell Ad-daliadau yn seiliedig ar werth. Beth yw ei ystyr a sut mae’n newid y sector?

12:15 – 12.30 Yr Athro Keith Harding, Arloesedd Clwyfau Cymru

12:45 Cinio a rhwydweithio

13:30 - 15:00 Rhwydweithio ac arddangosfa

15:00 - 15:15 Siaradwr i’w gadarnhau. Y diwydiant 4.0 - rhagweld yr effaith ar ddyfodol y Gwyddorau Bywyd

15:15 - 16:30 Rhwydweithio ac arddangosfa

Bydd arddangoswyr yn cynnwys:

 • ABPI
 • Celtic Advanced Life Science Innovation Network
 • DTR Medical Ltd
 • Gwobrau Dewi Sant
 • MediWales
 • Miltenyi Biotec
 • PDR
 • PA Consulting
 • Phytoponics
 • QOL Ltd
 • GPCSL
 • Prifysgol Caerdydd
 • SteriTouch Ltd
 • Thay Medical
 • The Rutherford Cancer Centres

Mae’r Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn ganolbwynt i ecosystem Gwyddorau Bywyd lewyrchus yng Nghymru, ac mae’n rhoi cymorth i’r sector trwy roi cyngor, partneriaid, cyllid a chyswllt â GIG Cymru. Byddwch yn cael cysylltiadau, ysbrydoliaeth a sbardun ym maes Gwyddorau Bywyd Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Hwb Chris McGuigan

Caerdydd, Cymru CF10 4PL

Save This Event

Event Saved