Free

#Gwyfoddolwr Sir Ddinbych #DenbighshireVolunteers Third Sector Network

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Learn about the involvement of volunteers in Denbighshire / Dysgwch am gyfranogiad gwirfoddolwyr yn Sir Ddinbych

About this Event

Nod y Rhwydwaith hwn yw arwain yn rhagweithiol ar fentrau a'u hwyluso i wella cyfranogiad gwirfoddolwyr yn Sir Ddinbych. Mae'r grŵp yn canolbwyntio ar nifer o feysydd allweddol fel cynyddu'r gronfa o wirfoddolwyr, sefydlu (a rhannu) arfer da mewn perthynas â chynnwys gwirfoddolwyr a chodi proffil gwirfoddoli a'r trydydd sector ymhlith rhanddeiliaid allweddol.

Mae'r rhwydwaith yn agored i gynrychiolwyr mudiadau trydydd sector a grwpiau cymunedol sy'n gweithredu yn Sir Ddinbych.

******************************************************

The aim of this Network is to proactively lead on and facilitate initiatives to improve the involvement of volunteers in Denbighshire. The group focuses on a number of key areas such as increasing the pool of volunteers, establishing (and sharing) good practice in relation to volunteer involvement and raising the profile of volunteering and the third sector among key stakeholders.

The network is open to representatives of third sector organisations and community groups operating in Denbighshire.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved