£12

Gwylio Gwyfynod Cenedlaethol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Kitchen Garden

Ty Mawr

Llangasty Talyllyn

Brecon

LD3 7PJ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description
Mae hwn yn gyfle delfrydol i’r rhai ohonoch nad oes ganddyn nhw wybodaeth i ddysgu am wyfynod.

About this Event

Ymunwch â Dr Norman Lowe yn Nhŷ Mawr Lime ar ddydd Gwener 27 Medi, 7pm - 9.45pm lle bydd cyfle i wylio a chofnodi'r gwyfynod y down ar eu traws a throsglwyddo’r wybodaeth honno i’r cofnodion cenedlaethol.

Mae hwn yn gyfle delfrydol i’r rhai ohonoch nad oes ganddyn nhw wybodaeth i ddysgu am wyfynod. Dyma gyfle euraid i ddysgu am eu harddwch a deall pa mor bwysig yw’r gwyfynod i fesur cyflwr ein hamgylchedd.

Mae Norman yn gyfrifol am gynnal grŵp gwyfynod gydag Ymddiriedolaeth Natur Brycheiniog ac mae’n barod pob amser i rannu o’i wybodaeth gydag eraill sydd am ddysgu mwy am wyfynod.

Bydd y noson yn dechrau gyda swper ysgafn gyda’r bwyd yn dod o Ardd y Gegin. Ar ôl swper bydd Norman yn sôn am fywyd gwyfynod a’r gwyfynod sy’n debygol o gael eu dal yn y trapiau ar y noson.

Bydd y noson yn dod i ben drwy gymryd golwg mwy manwl ar y gwyfynod sydd wedi’u dal gyda chyfle wedyn i’w cofnodi.

Byddwch yn siŵr o adael gyda gwell dealltwriaeth o wyfynod a sut i fynd ati i greu trap gwyfynod a chofnodi’r manylion. Bydd hi’n noson i’w chofio!

Addas i blant 8 oed a throsodd.

Mae prinder lle felly mae’n bwysig archebu lle yn gynnar.

Bydd angen gwisgo dillad cynnes ar gyfer bod allan.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn nawdd drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020. Mae’r cynllun yn cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Kitchen Garden

Ty Mawr

Llangasty Talyllyn

Brecon

LD3 7PJ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved