Gwylio'r Lleuad ym Mannau Brycheiniog.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llangorse community centre

Llangorse

Brecon

LD3 7TY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Gwylio’r Lleuad ym Mannau Brycheiniog.

Dewch draw i’n digwyddiad gwylio’r lleuad a dysgwch ragor amdani ym mhlanetariwm Awyr Dywyll Cymru, mwynhewch sgwrs fywiog am waddol y dynion cyntaf, Neil Armstrong, Buzz Aldrin a Michael Collins a dathlwch 50 mlynedd ers pan droediodd dau ddyn ar y lleuad am y tro cyntaf.

Bydd telesgopau hefyd yn cael eu darparu er mwyn rhoi’r cyfle i chi edrych yn fwy manwl ar y lleuad a thynnu rhywfaint o luniau astronomaidd, gan edrych ar y lleuad llawn.

Bydd coffi a chacen hefyd ar gael.

Mae croeso mawr i bobl sy’n ymweld â’r ardal fynychu’r digwyddiad.

Mae’r digwyddiad yn addas i blant dros 8 oed.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Date and Time

Location

Llangorse community centre

Llangorse

Brecon

LD3 7TY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved