Free

Gynhadledd Astudiaethau Achos Caerdydd 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ystafell Bwyllgor 2, Adeilad Morgannwg

Rhodfa'r Brenin Edward VII

Caerdydd

CF10 3WT

United Kingdom

Event description

Description

Gwahoddir athrawon Daearyddiaeth i ddod i gynhadledd flynyddol Astudiaethau Achos Caerdydd ym Mhrifysgol Caerdydd, lle byddant yn clywed academyddion yn cyflwyno eu hymchwil bresennol. Rydym wedi cael adborth cadarnhaol iawn gan athrawon sydd wedi bod i ddigwyddiadau'r gorffennol, ac mae'r staff academaidd yn mwynhau'r diwrnod yn fawr hefyd. Mae mynediad yn rhad ac am ddim ac yn cynnwys cinio, ond mae angen i athrawon gadw lle. Bydd y rhaglen isod yn cael ei diweddaru cyn bo hir.

Trefn y diwrnod

10:00 – 10:30 COFRESTRU, TE A CHOFFI


SESIWN GYFLWYNO

10.20 – 10.30 Croeso a chyflwyniad i Astudiaethau Achos Caerdydd

10:30 – 10:50 Cyflwyno Adnoddau'r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol ar gyfer athrawon Daearyddiaeth, Georgina Roberts, RTPI


SESIWN ASTUDIAETH ACHOS 1

10:50 – 11:20 Cyflwyniad Astudiaeth Achos 1

11:20 – 11:50 Cyflwyniad Astudiaeth Achos 2


EGWYL TE/COFFI [11:50 – 12:10]


ASTUDIAETH ACHOS 2

12:10 – 12:40 Cyflwyniad Astudiaeth Achos 3

12:40 – 13:10 Cyflwyniad Astudiaeth Achos 4


CINIO, Ystafell Pwyllgor 2 [13:10 – 13:40]


SESIWN ASTUDIAETH ACHOS 3

13:40 – 14:10 Cyflwyniad Astudiaeth Achos 5

14:10 – 14:40 Cyflwyniad Astudiaeth Achos 6

14:40 – 15:10 Cyflwyniad Astudiaeth Achos 7


SESIWN I GLOI

15:10 – 15:30 Te, coffi a rhwydweithio


*Ylwer: Cynhelir y digwyddiad hwn drwy gyfrwng y Saesneg. Fodd bynnag, mae croeso i chi gyfrannu yn Gymraeg yn ystod y sesiwn holi ac ateb. Byddwn yn gofyn i'r rhai sy'n mynd i’r digwyddiad os ydynt am gynnal y sgwrs yn Gymraeg, a byddwn yn trefnu cyfieithydd ar y pryd os bydd o leiaf deg y cant yn dweud wrthym eu bod am wneud hynny.

Share with friends

Date and Time

Location

Ystafell Bwyllgor 2, Adeilad Morgannwg

Rhodfa'r Brenin Edward VII

Caerdydd

CF10 3WT

United Kingdom

Save This Event

Event Saved