Free

Hackathon för skånsk industriell framtid

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ideon Science Park

17 Scheelevägen

223 70 Lund

Sweden

View Map

Event description
Ett Hackathon i projektet ”Skånsk Industriell Framtid” - som syftar till att hitta nya lösningar på gamla (och kanske nya) problem.

About this Event

Vad är syftet?

Detta Hackathon är en del av projektet ”Skånsk Industriell Framtid” och syftar till att hitta nya lösningar på gamla (och kanske nya) problem.

Hur kan industrin tillsammans med aktörer från andra branscher, lyfta blicken och arbeta med ny teknologi, nya affärsmodeller, vidga marknader samt att få tillgång till rätt kompetens?

Låt detta Hackathon bli startskottet till nya oprövade strategiska beslut!

Vad händer?

Vi kommer att samla minst 5 industriföretag som möter minst 10 företag från andra branscher – världar som inte alltid korsas till vardags. Med startskottet i ett antal på förhand definierade utmaningar (tas fram i samråd med industriföretagen), leds ni genom en kreativ process där vi konkret resonerar både kring utmaningar och möjliga lösningar.

Vem söker vi?

Företag som vill bredda sitt nätverk inom nya branscher, identifiera nya samarbetsmöjligheter och vara med om ett unikt kunskapsutbyte.

1. Vi söker dels er som jobbar på ett industriföretag i Skåne som är nyfiken på att - tillsammans med oväntade kompetenser - utforska en bit av er framtid.

2. Vi söker också deltagare med kompetens från kreativa och kulturella branscher och/eller inom Tech/digitala näringar.

Vi bjuder på fika, en innovativ atmosfär samt möjligheter till erfarenhetsutbyte och att knyta nya värdefulla kontakter. Det är kostnadsfritt att medverka.

Vi ses hos innovationshubben Inventor på Ideon, Beta 5, Lund den 22 november kl. 08.30 – 12.30!

Klusterinitiativen IUC Syd och Media Evolution arrangerar detta Hackathon tillsammans med facilitator Charlotta Rydholm från .tobegin.

Om projektet SIF 2.0

Syftet med projektet är att bidra till att den skånska industrin och industrinära SME-företag klarar omställning och därmed stärker sin konkurrenskraft. Efter genomfört Hackathon finns också möjlighet att kostnadsfritt tillsammans med IUC-Syd genomföra en Tillväxtanalys och även få coachning-stöd i vidare processer.

Share with friends

Date and Time

Location

Ideon Science Park

17 Scheelevägen

223 70 Lund

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved