Sold Out

Hafan Cymru Spectrum Project - A Whole School Approach to tackling VAWDASV

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pierhead

c/o The National Assembly for Wales

Cardiff Bay

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The Spectrum Project – A Whole School Approach to Tackling VAWDASV

22nd November 2017, The Pierhead, Cardiff Bay

Time: 10.30am – 1.30pm

Sponsor: Jeremy Miles AM

A day to display and explore activities based on the six elements of the Whole School Approach to Tackling Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence.

Diwrnod i arddangos gweithgareddau sy’n seiliedig a chwe elfen yr Ymateb Ysgol Gyfan i fyn i’r afael a Thrais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

10.30 -10.35 - Arrival / Cyrraedd

10.35 -10.40 - Welcome and Introduction / Croeso a Chyflwyniad

10.40 -10.50 - Anthony Mulcahy HMI (ESTYN) Review of Healthy Relationships Education

Anthony Mulcahy AEM (ESTYN) Adolygiad o Addysg Perthnasoedd Iach

10.50 -11.00 - Jan Pickles OBE - Safeguarding

Jan Pickles OBE – Diogelu

11.00 -11.10 - Leoni Oxenham - Policy Adviser, Children's Commissioner for Wales - Campaigning for Children’s Rights

Leoni Oxenham - Ymgynghorydd Polisi, Comisiynydd Plant Cymru - Ymgyrchu dros Hawliau Plant

11.10 -11.20 - Professor Emma Renold - Children and Young People's Participation

Professor Emma Renold - Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

11.20 -11.30 - Coffee / Coffi

11.30 - 13.25 - Carousel activity based around the 6 elements of a Whole School Approach as outlined in the Welsh Government Toolkit for Schools Delivering Educational Resources.

Gweithgaredd carwsél wedi'i seilio ar chwe elfen yr Ymateb Ysgol Gyfan i fynd i'r afael a Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol fel amlinellir ym mhecyn cymorth Llywodraeth Cymru i ysgolion sy'n cyflwyno Adnoddau addysgiadol.

13.25 – 13.30 Closing Remarks / Sylwadau cau

Please ensure that you bring your ticket with you to the event. Sicrhewch eich bod yn dod a’r tocyn gyda chi i'r digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

Pierhead

c/o The National Assembly for Wales

Cardiff Bay

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved