Hand Quilting with Abigail Booth

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Join artist Abigail Booth of studio practice Forest + Found and learn the beautiful art of hand-stitched quilting. Learn the skills needed to create and hand finish you own quilt.

You will learn the techniques of hand quilting using the traditional Baptist Fan design used by Amish quilt makers or transfer a design of your own making onto a fabric of your choice. Abigail will teach you how to layer a quilt ready for hand-stitching, and show you various techniques such as 'burying your threads' to give a clean finish on the surface of your quilt. Towards the end of the session you will be shown how to bind your sample by hand using a blind stitch.


To Bring:

You will need 2 x (60cm x 60cm) light/medium weight fabric - one piece for the front and one for the back. Your fabric can be plain or patterned, but please be aware, the busier the pattern, the more difficult it is to see the stitch design. Also bear in mind, you will be marking up your design in white or pale blue chalk which will need to show up clearly on your fabric.

You are also welcome to bring your own sewing kit if you would like to use your own scissors, snips, thimbles, needles, thread etc.


We Supply:

Cotton quilt wadding, threads, needles, safety pins, chalk, template design.

_____________________________________________________________________________________

Cwiltio â Llaw gydag Abigail Booth

Ymunwch â'r artist Abigail Booth o'r stiwdio Forest + Found a dysgwch y grefft hardd o gwiltio gan bwytho â llaw. Dysgwch y sgiliau sydd eu hangen i greu a gorffennu eich cwilt eich hun â llaw.

Byddwch yn dysgu technegau cwiltio â llaw gan ddefnyddio'r dull traddodiadol o gwiltio ar batrwm gwyntyll a ddefnyddid gan gwiltwyr yr Amish, neu drosglwyddo dyluniad o'ch gwneuthuriad eich hun ar ddefnydd o'ch dewis. Bydd Abigail yn eich dysgu i osod cwilt yn haenau yn barod i'w bwytho â llaw, a bydd hi'n dangos amrywiol dechnegau i chi megis cuddio eich edau i roi gorffeniad glân i arwyneb eich cwilt. Tuag at ddiwedd y sesiwn dangosir i chi sut i rwymo eich sampl â llaw gan ddefnyddio pwyth cudd.

I ddod gyda chi:

Bydd arnoch angen 2 x (60cm x 60cm) ddarn o ddefnydd ysgafn/o bwysau canolig - un darn ar gyfer y pen blaen ac un ar gyfer y cefn. Gall eich defnydd fod yn un plaen neu batrymog, ond byddwch yn ymwybodol, mwyaf prysur yw'r patrwm, mwyaf anodd y bydd hi i weld cynllun y pwythau. Cofiwch hefyd y byddwch yn marcio eich cynllun mewn sialc gwyn neu las golau, a bydd angen i hyn ddangos yn glir ar eich defnydd.

Mae croeso i chi hefyd ddod â'ch cit gwnïo eich hun os hoffech ddefnyddio eich siswrn, snipiau, gwniadur, nodwyddau, edafedd eich hun ac ati.

Byddwn yn darparu:

Wadin cwilt cotwm, edafedd, nodwyddau, pinnau cau, sialc, cynllun templed.
Share with friends

Date and Time

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved