HCC Annual Conference 2016 - Cynhadledd Flynyddol HCC 2016
Free
HCC Annual Conference 2016 - Cynhadledd Flynyddol HCC 2016

HCC Annual Conference 2016 - Cynhadledd Flynyddol HCC 2016

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Ty Menai

Parc Menai

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Flying the Flag: Delivering excellence in the new economy

Key themes and issues affecting the industry in Wales will be deliberated and discussed against a political, UK and global landscape during the Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) conference this year.

The line-up will include the Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs, Lesley Griffiths AM; David Hughes, Emeritus Professor of Food Marketing at Imperial College London; HCC’s Chief Executive, Gwyn Howells; Welsh Government Director of Agriculture, Food and Marine, Andrew Slade; HCC’s export agent in Scandinavia, Ken Sørensen; and HCC Scholars and farmers Huw Williams and Richard Roderick. 

***********

Chwifio’r faner: Rhannu rhagoriaeth mewn economi newydd

Bydd themâu a materion allweddol sy’n effeithio ar y diwydiant yng Nghymru yn cael eu trin a’u trafod mewn cyd-destun gwleidyddol, y DU a’r byd yn ystod cynhadledd Hybu Cig Cymru (HCC) eleni.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, AC; David Hughes, yr Athro Emeritws mewn Marchnata Bwyd yng Ngholeg Imperial Llundain; Prif Weithredwr HCC, Gwyn Howells; Cyfarwyddwr Adran Amaeth, Bwyd a'r Môr Llywodraeth Cymru, Andrew Slade; asiant allforio HCC yn Sgandinafia, Ken Sørensen; a’r ffermwyr ac Ysgolorion HCC, Huw Williams a Richard Roderick. 

Share with friends
Date and Time
Location

Ty Menai

Parc Menai

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved