Head Teacher & Support Staff Breakfast
Free
Head Teacher & Support Staff Breakfast

Head Teacher & Support Staff Breakfast

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

ACT Head Office

Ocean Park House

East Tyndall Street

Cardiff

CF24 5ET

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

We will be kicking off 2017 with our first breakfast event for schools, inviting heads and teachers to our HQ for an informal 2-hour session where we will be talking all about our fully-funded training provision aimed specifically at school support staff.

Our Learning and Development Route Manager, Kate Haines, will be at hand to meet and greet you and explain the benefits of our training and CPD programmes including:

  • Supporting Teaching and Learning in Schools Level 2
  • Supporting Teaching and Learning in Schools Level 3
  • Learning and Development Level 3
  • Advice and Guidance Level 4

You will also have the chance to network and meet the rest of our team, as well as other attendees, over a complimentary continental breakfast.


Byddwn yn dechrau 2017 gyda’n brecwast cyntaf ar gyfer ysgolion, gan wahodd penaethiaid ac athrawon i’n pencadlys ar gyfer sesiwn anffurfiol, 2 awr o hyd. Byddwn yn trafod ein darpariaeth hyfforddiant a ariennir yn llawn, ac sydd wedi ei anelu yn benodol at staff cynorthwyol mewn ysgolion.

Bydd ein Rheolwr Llwybr Dysgu a Datblygu, Kate Haines, wrth law i gwrdd â chi ac i egluro manteision ein rhaglenni hyfforddiant a DPP, gan gynnwys:

  • Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 2
  • Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3
  • Dysgu a Datblygu Lefel 3
  • Cyngor ac Arweiniad Lefel 4

Cewch hefyd gyfle i rwydweithio a chwrdd â gweddill ein tîm, yn ogystal â mynychwyr eraill, dros frecwast cyfandirol.

Share with friends

Date and Time

Location

ACT Head Office

Ocean Park House

East Tyndall Street

Cardiff

CF24 5ET

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved