Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Health and Care Conference 2016: 'Leading with Purpose' / Cynhadledd Iechyd a Gofal 2016: 'Arwain gyda Phwrpas'

Academi Wales

Tuesday, 22 November 2016 from 09:30 to 16:30 (GMT)

Health and Care Conference 2016: 'Leading with...

Registration Information

Type End Quantity
Registration   more info 15 Nov 2016 Free  

Share Health and Care Conference 2016: 'Leading with Purpose' / Cynhadledd Iechyd a Gofal 2016: 'Arwain gyda Phwrpas'

Event Details

Health and Care Conference 2016: 'Leading with Purpose'

Academi Wales are pleased to announce that the annual Clinical Leadership Conference will, from 2016, be extended to encompass both Health and Care sectors.

This year's conference, which will take place on 22nd November at Cardiff City Stadium, focuses on leading with clear purpose. Delegates will hear the latest thinking in relation to collaborative working, leading with positive intent and creating organisations that have cultures of high performance, commitment and drive for excellence.

Audience

The event is targeted at middle and senior level managers / leaders and we look forward to welcoming social care and third sector colleagues to the audience to join with clinical leaders and managers. 

Find out more about this event on the Academi Wales web site

Academi Wales Terms & Conditions

 


 

Cynhadledd Iechyd a Gofal 2016: 'Arwain gyda Phwrpas'

Mae’n bleser gan Academi Wales gyhoeddi y bydd y Gynhadledd Arweinyddiaeth Glinigol yn cael ei hymestyn, o 2016 ymlaen, i gynnwys y sectorau Iechyd a Gofal.

Mae’r Gynhadledd eleni, sy’n cael ei chynnal ar 22ain Tachwedd yn Stadiwm Dinas Caerdydd, yn canolbwyntio ar arwain gyda phwrpas clir. Bydd y cynadleddwyr yn cael clywed am y ffyrdd diweddaraf o feddwl mewn perthynas â chydweithio, arwain gyda bwriad positif, a chreu sefydliadau sydd â diwylliannau o berfformio ar lefel uchel, ymrwymiad mawr a dyhead am ragoriaeth.

Y gynulleidfa darged

Mae’r digwyddiad wedi’i dargedu at reolwyr / arweinwyr canol ac uwch ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu ein cydweithwyr o’r sector gofal a’r trydydd sector i'r gynulleidfa, i ymuno ag arweinwyr a rheolwyr clinigol.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i wefan Academi Wales

Telerau ac Amodau Academi Wales

Do you have questions about Health and Care Conference 2016: 'Leading with Purpose' / Cynhadledd Iechyd a Gofal 2016: 'Arwain gyda Phwrpas'? Contact Academi Wales

Save This Event

Event Saved

When & Where


Cardiff City Stadium
Leckwith Road
CF11 8AZ Cardiff
United Kingdom

Tuesday, 22 November 2016 from 09:30 to 16:30 (GMT)


  Add to my calendar
Health and Care Conference 2016: 'Leading with Purpose' / Cynhadledd Iechyd a Gofal 2016: 'Arwain gyda Phwrpas'
Things to do in Cardiff Conference Health

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.