Free

Health and Safety: Fact, Fiction and Business / Iechyd a Diogelwch: Ffaith,...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bangor University

Alun A2.01

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae Iechyd a Diogelwch yn dweud 'CEWCH'! Dyma sesiwn sydd yn cymryd golwg wahanol ar iechyd a diogelwch ac yn ystyried pam ein bod yn cymryd "risgiau" a pham y dylid defnyddio iechyd a diogelwch fel teclyn i'ch galluogi i gyflawni'r hyn y mae arnoch eisiau ei gyflawni. Bydd y sesiwn yn ystyried rhai o elfennau cymhleth y natur ddynol ac yn rhoi sylw i'r ffaith nad ydym fel rhywogaeth wastad yn gwneud yn ôl y disgwyl, gan fod yn dueddol o beidio â gweld yr hyn sydd o flaen ein trwynau a chan fynd yn groes yn aml i'r hyn y dylem ei wneud! Mae'r sesiwn yn cloi gyda chrynodeb o rywfaint o'r ddeddfwriaeth y bydd yn rhaid i bob un ohonom ei hystyried wrth ein gwaith gan bwysleisio os llwyddwn i wneud y darn cyntaf yn "iawn" fod y darn cyfreithiol yn dueddol o ddisgyn i'w le.

This session aims to take an ‘out of the box’; approach to looking at safety. It provides an entertaining approach to considering why common sense is not always enough, why people behave the way they do, what we can do to change behaviour and how we can develop a positive safety culture that is accepted as ‘the way we do things around’.

Share with friends

Date and Time

Location

Bangor University

Alun A2.01

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved