Sales Ended

Health Careers Wales 2018 / Gyrfaoedd Iechyd Cymru 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Building 3 - Parc Dewi Sant

Jobs Well Road

Carmarthen

SA31 3HB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Health Careers Wales 2018

Wednesday 16th May 2018

Health Careers Wales is a great day for all those involved in HE to hear about the courses on offer at The College of Human and Health Sciences. Throughout the day our admissions tutors will provide presentations which give an insight into course structure, entry requirements and future prospects after studying.

This event is FREE to attend and refreshments and lunch will be provided. The venue also has ample free car parking.

Places are limited - register today!Gyrfaoedd Iechyd Cymru 2018

Dydd Mercher 16 Mai 2018

Gyrfaoedd Iechyd Cymru yn ddiwrnod gwych i bawb sy’n ymwneud ag AU i glywed am y cyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Trwy gydol y dydd bydd ein tiwtoriaid derbyn yn rhoi cyflwyniadau a fydd yn rhoi cipolwg ar strwythur cyrsiau, gofynion mynediad a’r rhagolygon ar gyfer y dyfodol.

Mae’r digwyddiad hwn AM DDIM a bydd lluniaeth a chinio’n cael eu darparu. Mae gan y lleoliad hefyd ddigon o leoedd parcio am ddim.

Mae lleoedd yn gyfyngedig - cofrestrwch heddiw!


Date and Time

Location

Building 3 - Parc Dewi Sant

Jobs Well Road

Carmarthen

SA31 3HB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved