Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Health Shared Learning Event - Maximising opportunities from the International Charter for Health Partnerships

Hub Cymru Africa

Wednesday, 26 February 2020 from 13:00 to 16:30 (GMT)

Health Shared Learning Event - Maximising...

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
Event Admission 28 Tickets 26 Feb 2020 Free  

Share Health Shared Learning Event - Maximising opportunities from the International Charter for Health Partnerships

Event Details

SAVE THE DATE

Hub Cymru Africa invite you to join us for an afternoon celebrating and understanding the work of small charities in Wales working in the health sector.

This FREE event is for volunteers, trustees or staff who support health work overseas.

Share experiences and knowledge from a range of organisations in Wales, and network with likeminded people. There will be an opportunity to meet with and learn about the experiences of others working in the sector.

Full agenda to follow.


ARBED Y DYDDIAD

Mae Hub Cymru Africa yn eich gwahodd i ymuno â ni am brynhawn yn dathlu ac yn deall gwaith elusennau bach yng Nghymru sy'n gweithio yn y sector iechyd.

Mae'r digwyddiad AM DDIM hwn ar gyfer gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr neu staff sy'n cefnogi gwaith iechyd dramor.

Rhannwch brofiadau a gwybodaeth gan ystod o sefydliadau yng Nghymru, a rhwydweithio â phobl debyg. Bydd cyfle i gwrdd â phrofiadau eraill sy'n gweithio yn y sector a dysgu amdanynt.

Agenda lawn i'w dilyn.

 

Do you have questions about Health Shared Learning Event - Maximising opportunities from the International Charter for Health Partnerships? Contact Hub Cymru Africa

Save This Event

Event Saved

When & Where


Cityside Room, National Waterfront Museum
Oystermouth Road
Maritime Quarter
SA1 3RD Swansea
United Kingdom

Wednesday, 26 February 2020 from 13:00 to 16:30 (GMT)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.